03/04/2020

Aktualizace stavu

Vážení.

V tuto chvíli je potřeba aktualizovat stav díky stále se měnícím nařízením, doporučením ze strany státu, krajského úřadu atd.

Tedy - nákaza v našem domově prokázána není. Máme jednu pečovatelku na pracovní neschopnosti - než se uzdraví a půjde do práce, budeme vyžadovat vyšetření na COVID negativitu.

Máme na základě nařízení vlády připraveno 11 krizových lůžek. Pro domov a jeho klienty to znamenalo komplikované stěhování. Může se stát, že sestěhování klientů nebude fungovat, budeme muset pak řešit dále. 

V záloze jsme měli ve skladu připravená dvě lůžka, která jsme použili pro rozšíření kapacity pro podezřelé nebo Covid pozitivní klienty.

Je naproto nemožné oddělit personál a ostatní klienty od potenciálně Covid pozitivních klientů. Nemáme volné patro, které by se dalo zamknout, kam by se dali umístit klienti jak pozitivní, tak v karanténě. Všechny pokoje jsou tedy označeny, popsány, schopní klienti edukováni. 

Klienti dodržují již nyní přísná vnitřní opatření. Nekonají se společné aktivity, společné stravování, vše se odehrává na pokojích klientů. Na dezorientované klienty se více dohlíží a vracejí zpět na pokoje. Všichni dostávají roušky, schopní klienti podepsali zodpovědnost za jejich používání, klientům žijícím s demencí, kteří své roušky nechtějí nosit, jsou pouze doporučovány, ale většinou bez efektu.

Personál je vybaven rouškami s nanofiltry, stále nosí rukavice, v pokoji s karanténou se nosí ochranný oblek (tento pokoj byl uzpůsoben pro klienta, který se vrátil z hospitalizace).

Je oddělená kuchyň i prádelna od veřejných prostor, tak, aby se dezorientovaní a bloudící klienti nemohli do těchto prostor dostat. 

Je zpracovaný krizový plán pro úplnou karanténu domova, taktéž metodiky záchytu podezřelého, práce s OOP, nakládání s infikovaným materiálem. 

Kraj nám nabídl možnost přestěhovat klenty do jejich zařízení, které bylo pro pozitivní nemocné zřízeno. Posléze by se k nám vraceli až při Covid negativitě do karantény, která by trvala dalších 14 dnů.

Je to situace, která zde nikdy nebyla, Domov a jeho stavebně technické zázemí neumožňuje zcela oddělit infikované od neinfikovaných, všechny chodby jsou propojené průchozími dveřmi, které se díky protipožární ochraně nedají zamknout.

Zaměstnanci jsou sváženi auty do práce, nikdo nejezdí MHD. Jsou jim organizovány nákupy, aby nemuseli nutně do obchodních center. Jsme vybaveni povinnými OP. Snažíme se udržovat veselou mysl, ale všichni se obávají tlaku, který je na ostatní zařízení, do kterých se již nákaza dostala, vyvíjen na sociálních sítích. 

Přesto, že jsem byla jistými novinami vyzvána k předání informací, jak si stojíme, odmítla jsem medializaci naší situace. Jsme totiž tady a teď. Zítra už může být vše jinak. Nepřeji si, aby byl náš personál jakkoliv negativně hodnocen ve chvíli, kdy se k nám nákaza dostane, protože to může být velmi rychle.

Alena Závůrková

 

 

Realizovalo Vizuální studio __STROY

Domov seniorů U Přehrady, z.s.

  • IČ: 07690720, DIČ: CZ07690720
  • U Přehrady 5282/69,
  • 466 02, Jablonec nad Nisou


ŘEDITEL

RECEPCE

VRCHNÍ SESTRA - VEDOUCÍ PÉČE

STANIČNÍ SESTRA

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
(PŘÍJEM NOVÝCH KLIENTŮ)

VEDOUCÍ PROVOZU

SPRÁVCE BUDOVY, ÚDRŽBA