25. 7. 2020

Aktuální situace v Domově

Vážení příznivci Domova U Přehrady,

dovolte nám, abychom krátce poreferovali o vývoji situace v našem Domově a o událostech z předchozích dnů, se kterými jsme se museli poprat.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v Libereckém kraji a konkrétně i v Jablonci nad Nisou jsme u nás v Domově během minulého týdne přikročili k preventivnímu testování klientů i zaměstnanců na onemocnění Covid 19. Provedli jsme cca dvacítku rychlotestů a jeden test vykázal pozitivitu. Proto jsme po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí provedli několik PCR testů ( jde o výtěry z krku, které jsou následně prověřeny v laboratoři a mají lepší výpovědní hodnotu než rychlotesty). Zároveň jsme byli nuceni velmi rychle přistoupit k ostrému zpřísnění režimu v Domově. Například jsme zakázali návštěvy, hromadné aktivity klientů, nebo zavedli tzv. bariérové pokoje u klientů, kteří jevili známky nachlazení. Znovu jsme se začali oblékat jako kosmonauti a trpělivě vysvětlovali klientům proč jsou najednou tato opatření nutná. No, a čekali na výsledky z hygieny. Byly to nervy.

V pátek jsme obdrželi zprávu, že všechny odebrané vzorky jsou opravdu negativní.
Režim v Domově se opět lehce rozvolnil, ale bitva s Covidem pokračuje. Chráníme klienty i sami sebe, jak se dá, ale jak vidíte, situace se může změnit opravdu ze dne na den, či z hodiny na hodinu.

Děkuji všem zaměstnancům, klientům i rodinným příslušníkům, že přistoupili k problému se vší vážností, odpovědností a důsledně dodržují pravidla.

O dalším vývoji událostí Vás budeme informovat.
Držme si palce!

Pavlína Bílková

Realizovalo Vizuální studio __STROY

Domov seniorů U Přehrady, z.s.

  • IČ: 07690720, DIČ: CZ07690720
  • U Přehrady 5282/69,
  • 466 02, Jablonec nad Nisou


ŘEDITEL

RECEPCE

VRCHNÍ SESTRA - VEDOUCÍ PÉČE

STANIČNÍ SESTRA

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
(PŘÍJEM NOVÝCH KLIENTŮ)

VEDOUCÍ PROVOZU

SPRÁVCE BUDOVY, ÚDRŽBA