4.7.2019

Červencová canisterapie

Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je potřeba. V případě našeho Domova fenka Eliška, v doprovodu naší nové terapeutky. Canisterapie je nejen léčebný kontakt psa a člověka v rovině psychologické a a sociálně-integrační, ale i fyziorehabilitační. Canisterapeut může psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy atd.) ale i motoriku (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.). Děkujeme! JB

Realizovalo Vizuální studio __STROY

Domov seniorů U Přehrady, z.s.

  • IČ: 07690720, DIČ: CZ07690720
  • U Přehrady 5282/69,
  • 466 02, Jablonec nad Nisou


ŘEDITEL

RECEPCE

VRCHNÍ SESTRA - VEDOUCÍ PÉČE

STANIČNÍ SESTRA

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
(PŘÍJEM NOVÝCH KLIENTŮ)

VEDOUCÍ PROVOZU

SPRÁVCE BUDOVY, ÚDRŽBA