12.2.2021

Trénink kognitivních funkcí

Cvičíme mozek, abychom nastartovali své kognitivní funkce a udrželi myšlenkové pochody. Zdá se, že je to zábava. Ano, je to zábava... s přidanou hodnotou.

Realizovalo Vizuální studio __STROY

Domov seniorů U Přehrady, z.s.

  • IČ: 07690720, DIČ: CZ07690720
  • U Přehrady 5282/69,
  • 466 02, Jablonec nad Nisou


ŘEDITELKA


VRCHNÍ SESTRA


SOCIÁLNÍ PRACOVNICE


SPRÁVCE BUDOVY, ÚDRŽBA


RECEPCE


STANIČNÍ SESTRA


VEDOUCÍ PROVOZU