25/07/20022

Zhoršující se situace onemocnění COVID-19

Vážení rodinní příslušníci našich klientů, vážení návštěvníci,


 

vzhledem ke zvyšujícím se počtům případů onemocnění covid-19 v Evropě včetně ČR nám na základě zhodnocení situace a přípisu MZ bylo doporučeno v rámci provádění hygienických a protiepidemických opatření k předcházení vzniku a šíření infekce zavedení používání ochranných prostředků dýchacích cest u osob navštěvujících klienty našeho zařízení.


 

Vzhledem k výše uvedenému DOPORUČUJI , abyste při návštěvách našich klientů

  • dodržovali bezpečnou vzdálenost při kontaktu s našimi klienty

  • odložili návštěvu, pokud sami přijdete do kontaktu s pozitivně testovanou osobou nebo pokud sami budete nastydlí a nebudete se cítit dobře.

Prosím Vás o zodpovědné chování v zájmu ochrany našich klientů.

Zároveň upozorňuji, že v okamžiku prvního pozitivně testovaného našeho klienta zavedeme formou Nařízení používání respirátorů nejméně třídy FFP2 pro příchozí návštěvy. Zároveň přistoupíme k plošnému testování zaměstnanců.

Děkuji a věřím ve Vaše pochopení.

                                                                       Ing. Šárka Kopáčková
 

Realizovalo Vizuální studio __STROY

Domov seniorů U Přehrady, z.s.

  • IČ: 07690720, DIČ: CZ07690720
  • U Přehrady 5282/69,
  • 466 02, Jablonec nad Nisou


ŘEDITEL

RECEPCE

VRCHNÍ SESTRA - VEDOUCÍ PÉČE

STANIČNÍ SESTRA

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
(PŘÍJEM NOVÝCH KLIENTŮ)

VEDOUCÍ PROVOZU

SPRÁVCE BUDOVY, ÚDRŽBA