25. 7. 2020

Aktuální situace v Domově

Vážení příznivci Domova U Přehrady,

dovolte nám, abychom krátce poreferovali o vývoji situace v našem Domově a o událostech z předchozích dnů, se kterými jsme se museli poprat.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v Libereckém kraji a konkrétně i v Jablonci nad Nisou jsme u nás v Domově během minulého týdne přikročili k preventivnímu testování klientů i zaměstnanců na onemocnění Covid 19. Provedli jsme cca dvacítku rychlotestů a jeden test vykázal pozitivitu. Proto jsme po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí provedli několik PCR testů ( jde o výtěry z krku, které jsou následně prověřeny v laboratoři a mají lepší výpovědní hodnotu než rychlotesty). Zároveň jsme byli nuceni velmi rychle přistoupit k ostrému zpřísnění režimu v Domově. Například jsme zakázali návštěvy, hromadné aktivity klientů, nebo zavedli tzv. bariérové pokoje u klientů, kteří jevili známky nachlazení. Znovu jsme se začali oblékat jako kosmonauti a trpělivě vysvětlovali klientům proč jsou najednou tato opatření nutná. No, a čekali na výsledky z hygieny. Byly to nervy.

V pátek jsme obdrželi zprávu, že všechny odebrané vzorky jsou opravdu negativní.
Režim v Domově se opět lehce rozvolnil, ale bitva s Covidem pokračuje. Chráníme klienty i sami sebe, jak se dá, ale jak vidíte, situace se může změnit opravdu ze dne na den, či z hodiny na hodinu.

Děkuji všem zaměstnancům, klientům i rodinným příslušníkům, že přistoupili k problému se vší vážností, odpovědností a důsledně dodržují pravidla.

O dalším vývoji událostí Vás budeme informovat.
Držme si palce!

Pavlína Bílková

Realizovalo Vizuální studio __STROY

Domov seniorů U Přehrady, z.s.

  • IČ: 07690720, DIČ: CZ07690720
  • U Přehrady 5282/69
  • 466 02 Jablonec nad Nisou

 

Kontakty

Ředitel              

 

Bc. Tomáš Pěnička

775 894 675

reditel@domovuprehrady.cz

 

Kancelář vrchní sestry

Eva Horváthová, vrchní sestra 725 823 946

eva.horvathova@domovuprehrady.cz

                              staniční sestra    

 

Kancelář provozního úseku

Vendula Beránková, vedoucí stravovacího provozu 775 780 144

vendula.berankova@domovuprehrady.cz

Lucie Králová, personální agenda 775 895 032

lucie.kralova@domovuprehrady.cz

     

Kancelář sociální pracovnice (vč. příjmu nových klientů)

Mgr. Ilona Hlávková, sociální pracovnice

725 846 162

ilona.hlavkova@domovuprehrady.cz

Pavlína Kadečková, administrativa 778 881 967

pavlina.kadeckova@domovuprehrady.cz

 

Recepce

Ludmila Beránková

488 588 311

725 846 165

ludmila.berankova@domovuprehrady.cz

Simona Kratochvílová, DiS.

simona.kratochvilova@domovuprehrady.cz

Jaroslava Muzikářová

jaroslava.muzikarova@domovuprehrady.cz

 

Úsek sester

Úsek sester 1. a 2. patro

770 137 946

 

Úsek sester 3. a 4. patro

770 142 665

 

 

 

     

 

 

 

Volná pracovní místa

 

volna.mista@domovuprehrady.cz