16.9.2020

Organizace návštěv, preventivní opatření

Vážení rodinní příslušníci,
Vážení blízcí našich klientů,
Vážení návštěvníci,
 
s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci a s přihlédnutím k platným doporučením Krajské hygienické stanice LK, Krajské epidemiologické komise a orgánů státní správy jsme nuceni přistoupit k nepopulárním zpřísňujícím opatřením v organizaci návštěv v našem Domově. Zjednodušeně řečeno, vracíme se o krok zpátky, abychom neohrozili zdraví vašich blízkých a jsme motivováni snahou maximálně ochránit naše klienty, naše obyvatele.
 
Děkujeme Vám všem za podporu, toleranci a trpělivost. Uvědomujeme si, že uvedená pravidla nejsou komfortní a představují poměrně značné omezení na obou stranách. Věřte, že je děláme v zájmu našich klientů.
 
Bc. Pavlína Bílková, DiS.
Ředitelka Domova seniorů U Přehrady
 
Pravidla vstupují v platnost k 17. 9. 2020 a platí až do odvolání.
 
- Nově budou možné pouze venkovní návštěvy na zahradě, ovšem za specifických podmínek.
 
- Každý klient může mít návštěvu dvakrát týdně maximálně na jednu hodinu, přičemž mohou přijít nejvíce dvě osoby včetně dětí.
 
- Setkání je možné buď v pracovní dny od 13:00 do 17:00 hodin nebo o víkendu od 10:00 do 17:00 hodin venku na zahradě. V případě špatného počasí se návštěva automaticky ruší.
 
- Vždy je potřeba domluvit termín návštěvy nejprve se sociální pracovnicí Bc. Dominikou Klusovou (socialni@domovuprehrady.cz, Tf.: 725 846 162). Objednání je možné nejdříve     na  následující den. Bez předem domluveného termínu nebude návštěva umožněna. U trvale ležících klientů, které nelze vysazovat, v tuto chvíli bohužel návštěva není možná.
 
- Je nutné, aby každý návštěvník měl roušku, kterou bude mít na ústech po celou dobu návštěvy, na recepci dojde ke změření teploty, k podepsání čestného prohlášení, k zápisu do knihy návštěv včetně ponechání kontaktu na svou osobu, nutná bude desinfekce rukou.
 
- Prosím, dbejte na rozestupy od ostatních klientů. Také prosím, abyste klientům při návštěvě nic nepředávali - případný balíček musí vždy projít přes recepci.
 
- Odchod mimo zařízení je pro tuto chvíli klientům zakázáno.
 
- Stále fungují hovory přes Skype, z kapacitních důvodů opět pouze v pracovní dny od 9:00h do 15:00hodin.
 
 
Realizovalo Vizuální studio __STROY

Domov seniorů U Přehrady, z.s.

  • IČ: 07690720, DIČ: CZ07690720
  • U Přehrady 5282/69
  • 466 02 Jablonec nad Nisou

 

Kontakty

Ředitel              

 

Bc. Tomáš Pěnička

775 894 675

reditel@domovuprehrady.cz

 

Kancelář vrchní sestry

Eva Horváthová, vrchní sestra 725 823 946

eva.horvathova@domovuprehrady.cz

                              staniční sestra    

 

Kancelář provozního úseku

Vendula Beránková, vedoucí stravovacího provozu 775 780 144

vendula.berankova@domovuprehrady.cz

Lucie Králová, personální agenda 775 895 032

lucie.kralova@domovuprehrady.cz

     

Kancelář sociální pracovnice (vč. příjmu nových klientů)

Mgr. Ilona Hlávková, sociální pracovnice

725 846 162

ilona.hlavkova@domovuprehrady.cz

Pavlína Kadečková, administrativa 778 881 967

pavlina.kadeckova@domovuprehrady.cz

 

Recepce

Ludmila Beránková

488 588 311

725 846 165

ludmila.berankova@domovuprehrady.cz

Simona Kratochvílová, DiS.

simona.kratochvilova@domovuprehrady.cz

Jaroslava Muzikářová

jaroslava.muzikarova@domovuprehrady.cz

 

Úsek sester

Úsek sester 1. a 2. patro

770 137 946

 

Úsek sester 3. a 4. patro

770 142 665

 

 

 

     

 

 

 

Volná pracovní místa

 

volna.mista@domovuprehrady.cz